Dobrze napisane prace licencjackie studentów trzeciego roku.

Prace magisterskie warto pisać pod okiem dobrych promotorów, to samo tyczy się prac licencjackich czy jakichkolwiek innych dyplomowych. Jeśli jest taka możliwość warto wybrać takiego promotora, który bardzo odpowiedzialnie i poważnie podchodzi do pracy ze studentami.

Niektórzy niestety chcą iść na skróty, wybierają promotora, o którym wiadomo, że prace licencjackie i działania na seminarium, czyli zajęciach dotyczących pisania tak zwanej dyplomówki, traktuje z przymrużeniem oka. Takie działanie może wpłynąć na niekorzyść studenta, jego praca licencjacka zostanie oceniona nisko przez komisję, a wcześniej promotor da wolną rękę, niczego wartościowego nie podpowie.

Warto zastanowić się nad wyborem dobrego promotora, taki naukowiec powinien być przykładem, powinien dawać wskazówki, a pisanie prac licencjackich, magisterskich pod jego okiem powinno być wielką nauką i przyjemnością. Pamiętajmy, iż treść naszej pracy licencjackiej może stać się naszą wizytówką.

Temat pracy licencjackiej nie powinien być narzucony studentowi, powinien on mieć możliwość wyboru przynajmniej zakresu tematycznego. Jeśli student nie może się zdecydować, przyszły promotor powinien naprowadzić swojego podopiecznego na taki temat, by praca podczas tworzenia sprawiała studentowi przyjemność. Nie ma bowiem nic gorszego niż pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej, która nie będzie interesować autora.