Prace licencjackie i ułatwienia w ich pisaniu

Sekcje w dokumencie to bardzo istotna sprawa . Używając w programie biurowym funkcji, która pozwala na kończenie strony lub sekcji, gdy dokument jest dość długi. Wszystko to brzmi dość enigmatycznie, ale tak naprawdę najważniejsze jest dobre wstawienie znaku podziału strony lub sekcji. Należy pamiętać o tym, żeby nie wstawiać znaku podziału strony na stronie tytułowej., czy też po bibliografii, spisie treści, końcu rozdziałów i zakończeniu wstawiamy znak sekcji.

Tam, gdzie w grę wchodzi wstawianie tabel, rysunków czy wykresy, to należy dodać znak podziału strony. W takiej sytuacji można swobodnie zwiększać lub zmniejszać ilość tekstu na stronie oraz wielkość i ilość rysunków czy grafik na stronie. Z użyciem tego typu funkcji pisanie staje się łatwiejsze.

Prace licencjackie wymaga się dobrego podziału materiału przygotowanego do edycji. Jak już tu wspomniano w wielu ważnych punktach/momentach pracy, wspomnianych już wyżej, używany jest podział sekcji. Warto pamiętać o tym, że czasami stronę tytułową robi się zupełnie oddzielnie. Podział sekcji w pracy licencjackiej jest o tyle istotny, że w pracach, które wymagają na przykład wstawienia strony z układem poziomym. Pomaga to szybką zmianę, bo wówczas dzięki tej funkcji bez problemu zmienia się układ strony z pionowej

Bardzo istotny jest ten podział, gdy zachodzi potrzeba podziału strony na kolumny, by na przykład obok siebie na stronie umieścić dwa wykresy lub zdjęcia, który czytający pracę ma porównać. Robiąc to bez programu, a w zasadzie funkcji programu, narażamy się na to, że ręczny będzie wielce niedoskonały.

Ważny jest również podział strony . Używanie tej funkcji mnie jest trudne. W sekcji strony są proste instrumenty, ponieważ z sekcji Strony wybiera się proste polecenie: podział strony. Można również z paska zadań w sekcji:Ustawienie strony wybrać znaki podziału i także hasło: Strona. Zresztą w obecnie programy biurowe bardzo przydają się podczas pisania pracy licencjackiej (i każdej innej), która wymaga prostego, przejrzystego układu. Warto korzystać z tych bardzo dobrych funkcji podczas pisania każdej pracy.

strony sekcji