Prace licencjackie - czcionka i zasady pisania edytorami tekstów

Pisanie prac licencjackich z pewnością wiąże się z określonymi prawami i regułami. Oczywiście wobec dzisiejszych wymogów, jakie stawiają nam nasze uczelnie, musimy prace licencjackie przygotować dokładnie tak, jak to jest od nas wymagane. Dlatego praca musi zostać napisana na komputerze za pomocą edytora tekstów. Zazwyczaj ku temu zadaniu wybieramy podstawowy produkt systemu Windows, jakim jest popularny program Word.

Jednym z ważnych wymogów w czasie pisania pracy licencjackiej, który musimy spełnić jest korzystanie z właściwiej czcionki. Uczelnie wymagają od nas, byśmy wykorzystywali wyłącznie czcionkę Times New Roman. Jej wielkość również została określona i wynosi 12. Można również korzystać z innej czcionki, lecz tylko w momencie tworzenia tytułów rozdziałów, cytowania innych dzieł, stosowania specjalnych znaków lub korzystania z obcego języka, zwłaszcza arabskiego.

Zasady pisania w edytorze tekstów, które maja stworzyć nasze prace licencjackie są bardzo proste. Trzeba zazwyczaj wypytać o nie promotora lub w dziekanacie, gdzie podane zostaną nam wszelkie wymogi co do czcionki, odstępów, układu strony, marginesów. Często wszystkiego nauczymy się w trakcie pisania samej pracy.