Podręcznik szkolny powinien uczyć, inspirować, zaciekawiać, pomagać rozwijać pasję

Podręcznik szkolny jest książką, która w sposób systematyczny i w określonej kolejności podaje materiał, będący wycinkiem wiedzy o rzeczywistości, pewnej dziedziny.

Podręcznik szkolny jest pod względem merytorycznym dopasowywany rozwoju intelektualno-emocjonalnego uczniów w danym wieku. Oznacza to, że podręcznik do matematyki czy podręczniki do chemii różnią się w zależności od szczebla (roku nauki).

Książki dydaktyczne powinny uwzględniać także cele nauczania przedmiotu.

Materiały naukowe sprzedają m.in. księgarnie. Podręczniki można nabyć w niektórych z nich. Zwykle sklep tego typu znają edukacyjny rynek wydawniczy i mają szeroką ofertę podręczników - kilka kompletów do nauki tego samego przedmiotu w danej klasie.

To pozwala nauczycielom i dyrektorom placówek dobrać odpowiednie podręczniki do ustalonych przez radę rodziców i władze szkoły celów i zadań dydaktycznych. Tym ustaleniom stara się sprostać księgarnia. Podręczniki szkolne w niej sprzedawane z reguły spełniają oczekiwania środowiska nauczycielskiego z danego regionu.

Niektórzy wykorzystują podręczniki używane. Poza zużyciem technicznym nie różnią się one niczym od książek nowych. Spełniają te same cele i wytyczne stawiane materiałom naukowym ujmującym pewne zagadnienia dotyczące wycinka rzeczywistości w sposób syntetyczny.

podręcznik szkolny