Prace magisterskie i świadectwa ukończenia kursu - sposoby na podwyższenie kwalifikacji.

Często przychodzi taki moment, w którym podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych okazuje się niezbędne. Może to wynikać z potrzeby awansu albo sytuacji, w której pracownik chce zmienić pracę. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych bardzo często polega na rozpoczęciu studiów wyższych. Dzięki skierowaniu na podjęcie studiów z zakładu pracy można zyskać bardzo wiele. Firmie przecież powinno zależeć na podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników.

Mając skierowanie z pracy pracownik zyskuje prawo do urlopu szkoleniowego, który wynosi 28 dni w ciągu roku akademickiego oraz zwolnienie z pracy w czasie, gdy mają miejsce zajęcia. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych jest wielką korzyścią dla pracodawcy. Może on więc w całości lub w części pokryć koszty nauki. Zdarza się jednak, że w zamian pracownik pospisuje zobowiązanie, wg. którego musi przepracować w danej firmie jeszcze jakiś okres czasu po ukończeniu studiów. Ten okres wynosi maksimum 3 lata. Podejmując studia bez skierowania od pracodawcy nie ma możliwości zyskania urlopu akademickiego.

Jednak nie tylko prace magisterskie i dyplomy stanowią dziś sposób na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Również dzięki różnego rodzaju szkoleniom można nabyć dodatkowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę. W tej sytuacji warto także zwrócić się do pracodawcy, choć nie ma on obowiązku pokrycia kosztów szkolenia i udzielenia urlopu na czas szkolenia. Jeśli jednak to sam pracodawca wysyła osobę zatrudnioną przez siebie na szkolenia wówczas ma obowiązek opłacić to szkolenie.

W przypadku samozatrudnienia trzeba samemu opłacać sobie wszelkie kursy, szkolenia i studia podnoszące kwalifikacje. Można również skorzystać z dofinansowania oferowanego w ramach funduszy unijnych.