Prace licencjackie a procedury antyplagiatowe na uczelniach

Przyznać trzeba, że odkąd w naszym kraju obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy w odniesieniu do praw autorskich, uczelnie wprowadziły specjalne systemy zapobiegające plagiatom w pracach licencjackich i innych rozprawach dyplomowych. Dlatego też, dziś ciężko już plagiat popełnić - i ten jawny i ten ukryty.

Pisząc prace licencjackie jesteśmy właściwie na każdym kroku sprawdzani, a dokument jest weryfikowany na wiele sposobów. jeszcze przed złożeniem pracy licencjackiej w dziekanacie kontrolę przeprowadza promotor - może on rozpoznać przekopiowane fragmenty i zażądać ich samodzielnego napisania. Jeśli bowiem okaże się na późniejszych etapach pisania, że popełniono plagiat, to mogą się pojawić kłopoty.

Warto więc z całą pewnością wiedzieć, że procedury weryfikacji prac licencjackich odbywają się także po oddaniu rozprawy do dziekanatu. Porównuje się wersję cyfrową z papierową, a następnie plik elektroniczny weryfikuje za pomocą oprogramowania antyplagiatowego. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, to pojawić się mogą w związku z tym poważne problemy - od zgłoszenia władzom uczelni, aż po zgłoszenie odpowiednim służbom popełnienia kradzieży - nią bowiem jest plagiat.