Prace licencjackie - układ tekstu w kolumnach

Pisanie prac licencjackich i innych prac dyplomowych wymaga od studenta nie tylko wiedzy i przygotowania merytorycznego do wybranego przez siebie tematu. Choć znajomość poruszanych w pracy licencjackiej zagadnień jest bardzo ważna, nie można zapominać o konieczności posiadania umiejętności związanych z obsługą komputera i poruszania się w programie Word.

Prace licencjackie, w zależności od kierunku studiów i wybranej tematyki, mogą być bardzo różne, jeśli chodzi o ich wygląd. Niektóre prace licencjackie będą głównie opierały się na tekście, inne będą pełne wykresów, tabel, danych liczbowych czy rysunków.

To od autora pracy dyplomowej zależy jej wygląd i treść. niezwykle pomocnym narzędziem w pisaniu prac licencjackich jest program Word, który umożliwia dodawanie do tekstu różnych obiektów, a także tworzenie układu kolumnowego tekstu.

Układ kolumnowy to taki układ strony, w którym tekst zawiera się w dwóch lub więcej kolumnach. Charakterystyczny jest dla gazet i czasopism. Ale styl kolumnowy tekstu można zastosować również w pracy licencjackiej.

Aby tekst był zawarty w kolumnach należy najpierw zaznaczyć fragment tekstu, który ma zostać umieszczony w kolumnach. Następnie z menu Narzędzia główne wybrać opcję Akapit, w której znajdziemy znak graficzny kolumn. Gdy włączymy te funkcję przed pisaniem tekst zapełnia kolumny w porządku ich wyświetlania i jest dzielony dopiero po zapełnieniu całej kolumny. Po wypełnieniu tekstem kolumny płynie tekst przechodzi z jednej kolumny do drugiej i jest kontynuowany od góry w następnej kolumnie.